A A A A A

Verš ze dne

Římanům 7:6
nyní však jsme osvobozeni od zákona odumřevše tomu (stavu), ve kterém jsme byli drženi, takže sloužíme v novotě ducha, a ne ve starobylosti litery.