A A A A A

Verš ze dne

Jan 6:29
Ježíš odpověděl jim: „To jest dílo Boží, abyste věřili v toho, jehož on poslal.“