A A A A A

Verš ze dne

Římanům 5:8
Bůh však ukazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky;