A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 5:7
složíce veškerou svou starost na něj, neboť on má péči o vás.