A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 5:31
A Ježíš odpověděl jim: „Nepotřebují zdraví lékaře, nýbrž nemocní.