A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 5:27
A potom vyšed, spatřil celníka jménem Levi, an sedí u celnice, a řekl jemu: „Pojď za mnou.“