A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 5:23
Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás docela, ať váš duch i duše vaše a tělo vaše úplně zachová se bez úhony ku příchodu Pána našeho Ježíše Krista,