A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 5:21
Toho, jenž hříchu nepoznal, učinil pro nás hříchem, abychom my stali se v něm spravedlností Boží.