A A A A A

Verš ze dne

Galatským 4:6
A poněvadž jste syny, Bůh poslal Ducha Syna svého v srdce naše, jenž volá: Abba, Otče!