A A A A A

Verš ze dne

Efezským 4:30
A nezarmucujte svatého Ducha Božího, kterým jste byli poznamenání ku dni vykoupení.