A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 4:3
To jest totiž vůle Boží, vaše posvěcení: abyste se zdržovali od smilství,