A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 4:28
aby učinili, co ruka tvá a úradek tvůj předem ustanovily, aby se stalo.