Instagram
English
A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:22
nyní smířil (s sebou) v jeho těle masitém skrze smrt, aby vás představil svatými a neposkvrněnými a bezúhonnými před sebou,