A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 4:12
a není v nikom jiném spásy; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, v němž bychom měli spaseni býti.“