A A A A A

Verš ze dne

Jan 13:31
Když tedy odešel, Ježíš pravil: „Nyní jest oslaven Syn člověka a Bůh oslaven jest v něm.