A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 3:15
ale Krista Pána oslavujte ve svých srdcích, jsouce vždy hotovi k obraně proti každému, kdo žádá od vás počet z naděje vaší,