A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 2:36
Najisto tedy věz veškeren dům israelský, že Bůh jej učinil i Pánem i Vykupitelem - toho (totiž) Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“