A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 2:2
jakožto dítky novorozené požadujte mléka duchovního, čistého, abyste jím vyrostli ke spáse,