A A A A A

Verš ze dne

Římanům 6:23
neboť odplata hříchu jest smrt, milodar Boží však (jest) život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.