A A A A A

Verš ze dne

Galatským 2:20
S Kristem ukřižován jsem; žiji pak již nikoli já, nýbrž žije ve mně Kristus. Co však žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, jenž mě zamiloval a sebe sama vydal za mne.