A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 2:23
tohoto (muže), který byl vydán pevným úradkem a předvěděním Božím, skrze ruce bezbožníků jste ukřižovali a usmrtili,