A A A A A

Verš ze dne

Galatským 3:26
Všichni zajisté syny Božími jste věrou v Kristu Ježíši.