A A A A A

Verš ze dne

Židům 13:5
Život váš budiž bez lakomství a mějte dosti na tom, co máte, neboť On sám řekl: „Nezanechám tě ani neopustím“,