A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským ५:१४
Neboť láska Kristova nás pudí, ježto jsme usoudili toto: Jeden zemřel za všecky, všichni tedy zemřeli;