A A A A A

Verš ze dne

Židům 10:39
„My však nepatříme k těm, kteří se straní ke (své) záhubě, nýbrž k těm, kteří mají víru, aby získali život.