A A A A A

Verš ze dne

Jan 13:34
Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jako jsem já miloval vás, abyste se i vy milovali vespolek.