A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 5:17
Je-li tedy někdo v Kristu, jest novým stvořením, staré věci pominuly; hle všecko se obnovilo.