A A A A A

Verš ze dne

Jakubův 4:17
Kdo tedy zná činiti dobré, a nečiní, tomu jest to hříchem.