Verš ze dne

3 Mojžíšova 19:32
Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. Já jsem Hospodin.