Verš ze dne

Žalmy 56:4
Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!