A A A A A

Stihove dana

Zaharija 8:21
Stanovnici jednoga grada ići će u drugi i govoriti: »Idemo štovati BOGA Svevladara i moliti ga za milost. Ja također idem.«