A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 2:6
i kada će »svakome uzvratiti prema njegovim djelima.«