A A A A A

Stihove dana

1 Kraljevima 22:5
No tražio je od Ahaba: »Prvo trebamo saznati što BOG kaže o tome.«