Instagram
English
A A A A A
Stihove dana
Ivanu 6:68
»Gospodaru«, odgovorio mu je Šimun Petar, »komu ćemo poći? Ti imaš riječi koje daju vječni život.