A A A A A

Stihove dana

Ivanu 4:24
Bog je duh. Tko njega štuje, mora to činiti u duhu i istini.«