A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:16
Neka Bog pokaže milosrđe prema Oneziforovoj obitelji jer mi je često pomagao i nije se sramio što sam bio u zatvoru.