A A A A A

Stihove dana

1 Samuelu 3:19
BOG je bio sa Samuelom dok je rastao. Pazio je da se ostvari sve što je Samuel rekao.