A A A A A

Stihove dana

Titu 2:2
Poučavaj starije muškarce da budu staloženi, ozbiljni i mudri. Neka budu čvrsti u vjeri, ljubavi i strpljivosti.