A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 5:5
Isto tako, mladići, pokoravajte se starješinama! Svi se odjenite u poniznost jedni prema drugima jer: »Bog se protivi oholima, a poniznima iskazuje naklonost«.