A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 2:17
‘U posljednje dane, kaže Bog, izlit ću svog Duha na sve ljude. Vaši sinovi i kćeri će proricati, vaši će mladići vidjeti vizije, a vaši starci sanjati snove.