A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju ๕:๑
Nikad ne razgovaraj grubo sa starijim čovjekom, nego s njim razgovaraj kao s ocem. S mladim muškarcima postupaj kao s braćom.