A A A A A

Stihove dana

Izreka 23:22
Slušaj svog oca, svog roditelja, i cijeni svoju majku kad ostari.