A A A A A

Stihove dana

Psalmi 126:2
Sve puno smijeha, i radosnog klicanja. Drugi narodi tada će reći: »Silna djela za njih čini BOG.«