A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:5
Budući da smo ujedinjeni s njim u njegovoj smrti, bit ćemo ujedinjeni s njim i u njegovom uskrsnuću.