A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:23
Jer, plaća za grijeh je smrt, a dar što ga Bog daje jest vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.