A A A A A

Stihove dana

Postanka 6:22
I Noa je upravo tako napravio. Učinio je sve što mu je Bog zapovjedio.