A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 5:9
Jer, Bog nas nije izabrao da bismo trpjeli njegov bijes, nego da primimo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.