A A A A A

Stihove dana

Luki 5:31
A Isus im je na to odgovorio: »Ne trebaju liječnika oni koji su zdravi, nego oni koji su bolesni.