A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:15
Stoga, pazite kako živite: ne poput lakomislenih ljudi, nego poput mudrih.