A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 5:13
Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Božjega Sina, kako biste znali da imate vječni život.