A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:9
Sve što ste naučili i primili, sve što ste čuli i vidjeli da ja radim, nastavite i vi raditi. I Bog, izvor mira, bit će s vama.